Карта сайта

Новини

13 березня 2019
SVAROG INSIDER: агрохімічна лабораторія Корпорації Сварог Вест Груп

 

Власні дослідження – запорука врожайності
 

“Лабораторія аналізу ґрунтів була створена у 2013 році, в межах впровадження у компанії програми точного землеробства та організована з урахуванням досвіду провідних європейських компаній у цій галузі. Впровадження точного землеробства неможливе без якісних та вчасних аналізів ґрунту. Відбір зразків ґрунту проводиться враховуючи ґрунтові відміни, особливості рельєфу та історію поля, з фіксуванням даних геолокації. Результати аналізу ґрунту передаються у Центр точного землеробства, де на їх основі розраховуються норми внесення мінеральних добрив і створюються карти-завдання для диференційованого внесення на кожне поле,” – Ольга Бикова, начальник лабораторії аналізу ґрунтів.

 

Окрім аналізу ґрунтів лабораторія компанії проводить аналіз органічних та мінеральних добрив, зразків рослин. Всі партії добрив перед закупівлею відправляються на аналіз, аби фахівці змогли проаналізувати, чи дійсно те чи інше добриво відповідає заявленим технічним умовам. Крім цього, здійснюється аналіз меліорантів з метою визначення оптимальних норм внесення. Проводиться аналіз хімічного складу рослин під час вегетації для калібрування даних дистанційного зондування, а також для корегування доз добрив для підживлень.
 
В роботі використовується обладнання провідних європейських та американських компаній, зокрема, Foss, Mettler Toledo, Thermo Scientific, Velp, Kern.  Виробнича лабораторія пройшла атестацію у державній метрологічній системі, також є учасником програми щорічних міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.
 
Основне досягнення лабораторії за період її фунціонування – максимально наповнена база показників родючості ґрунтів корпорації. Цими даними користуються фахівці для моніторингу родючості ґрунтів, раціоналізації сівозмін, розробки системи застосування добрив тощо. 
 
Лабораторія аналізу ґрунтів Корпорації “Сварог Вест Груп” покликана не лише обслуговувати потреби компанії, а й працювати із зовнішнім клієнтом. Так, серед основних послуг, які надає лабораторія, — комплексний аналіз родючості ґрунту, аналіз якості органічних добрив, меліорантів, визначення якості води для поливу, оптимізація системи удобрювання культур, визначення потреби у вапнуванні. Висока якість, оперативність та професіоналізм у наданні послуг — головні риси лабораторії.
 
 
SVAROG INSIDER: лабораторія
Повернутися
Bookmark and Share