Карта сайта

Новини

28 травня 2019
SVAROG INSIDER: Департамент фінансового планування та аналізу

Стратегічне фінансове планування спрямоване на вирішення ключових, визначальних для підприємства фінансових цілей, від досягнення яких залежить його існування в майбутньому

 
Аграрний, як і будь-який інший бізнес, має свою специфіку. Вплив погоди, яку іноді важко передбачити, сезонність, ціни, які невпинно зростають, економічна нестабільність країни — всі ці фактори ускладнюють прогнозування прибутку. Проте основні принципи, місія та цінності компанії, безперервне підвищення ефективності бізнесу мають нівелювати вплив непередбачуваних ризиків і працювати на розвиток групи компаній.
 
У системі управління підприємствами обґрунтування фінансових показників, здійснених фінансових операцій і результативність багатьох управлінських рішень досягаються з урахуванням результатів фінансового прогнозування та планування. Ці показники є важливими складниками процесу управління підприємством та його підрозділами у напрямі виявлення можливостей та загроз, рівня платоспроможності підприємства. На основі прогнозних показників платоспроможності, ліквідності, прибутковості, раціонального розміщення обігових коштів та ін. можливе формування подальшої стратегії розвитку підприємства та коригування короткострокових планів за рахунок зміни завдань та цілей.
 
“Переконана, що бізнес працює не заради красивих гасел, а заради отримання прибутку. Тож потрібно як слід підходити до процесу фінансового планування. Фахівці нашого департаменту постійно оцінюють фінансовий стан компанії, прогнозують майбутні значення планових показників, складають плани та розробляють процедури внесення коректив в процес їх реалізації. Ми націлені на те, щоб звести фактори невизначеності та невпевненості до мінімуму та отримувати максимально передбачувані результати з більшою надійністю”, — коментує Наталія Степаненко, директор Департаменту фінансового планування і аналізу.
 
Під час фінансового планування та аналізу розробляються узагальнюючі фінансові показники кількісного та якісного характеру і визначаються найбільш ефективні шляхи їх досягнення. Для Корпорації “Сварог Вест Груп” процес розробки системи фінансових планів полягає у визначенні фінансових цілей та формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
 
 
SVAROG INSIDER: Департамент фінансового планування та аналізу
Повернутися
Bookmark and Share