Карта сайта

Конкурс "Твій агро Start-up"

Мета Конкурсу: виявлення, підтримка та впровадження перспективних інноваційних проектів в агропромисловій сфері, а також сприяння розвитку потенціалу талановитих та ініціативних молодих спеціалістів.
Під «інноваційним проектом» для цілей даного конкурсу розуміється бізнес-ідея як комплекс взаємопов’язаних заходів із створення та впровадження у виробництво науково-технічних розробок (винаходів, рішень, корисних моделей, «ноу-хау»).

 

Умови участі у Конкурсі
Для участі у конкурсі претенденти заповнюють у форматі MS Word заявку, оформлену за встановленим зразком, та надсилають її за електронною адресою: konkurs@svarog-agro.com


Кожен претендент може подати необмежену кількість бізнес-ідей за заявленими темами:

 • Оптимізація мінерального живлення пшениці та сої із збереженням високого рівня продуктивності
 • Програма селекції сої
 • Технології вирощування нішевих культур
 • Навігаційні системи
 • Системи зв’язку без використання GSM
 • Системи Online контролю використання ПММ
 • Автоматизація управління автопідприємством з логістичним модулем
 • Автоматизація обліку руху паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах, сільськогосподарській техніці та обладнанні
 • Автоматизація контролю виконання технологічних процесів у рослинництві відповідно до технологічних вимог на рівні виконавця (оператора)
 • Біоенергетичні проекти на базі тваринницького сектору
 • Створення розсадника із вирощування безвірусного посадкового матеріалу (підщеп та саджанців) за технологією in-vitro

 

Вимоги до учасників Конкурсу
Наявність професійно-технічної або вищої освіти (учасниками можуть бути також студенти, які на момент проведення Конкурсу здобувають вказану освіту).
Вік від 18 до 35 років.
Учасниками можуть бути як індивідуальні розробники, так і команди з 2-5 чоловік, без обмежень за професійною приналежністю.
Учасниками конкурсу також можуть бути працівники підприємств, які входять до складу корпорації «Сварог Вест Груп», окрім осіб, які входять до складу експертної комісії Конкурсу.

 

Преміальний фонд: 250000 гривень.

 

Етапи проведення Конкурсу*
Конкурс проводиться у 5 етапів.


Перший етап: 

 • Прийом, обробка заявок на участь у конкурсі та бізнес-ідей. Документи, які надійшли після встановленого терміну, або заповнені не в повному обсязі, не реєструються і не розглядаються.

 

Другий етап: 

 • Експертна комісія аналізує, оцінює та відбирає 20 кращих бізнес-ідей серед зареєстрованих учасників.

Критерії оцінювання бізнес-ідей:

- Новизна

- Оригінальність

- Має прикладний характер

- Обґрунтованість

- Економічна та виробнича ефективність

 • менеджер проекту повідомляє учасникам результати другого етапу конкурсу.


Третій етап: 

 • Учасники третього етапу готують презентацію із імплементації бізнес-ідеї у виробництво.

Основні вимоги до презентації:

- Опис проекту
- Техніко-економічне обґрунтування
- Висновок


Четвертий етап: 

 • Учасники презентують та захищають свої проекти перед експертною комісією. Тривалість презентації: 20-30 хвилин.
 • Учасники проходять співбесіду з членами експертної комісії.
 • Експертна комісія визначає переможців конкурсу та розподіляє призові місця.


П’ятий етап: 

 • Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців.

  

*Строки проведення будуть опубліковані після оголошення початку конкурсу у 2015 році.

 

Нагородження призерів конкурсу
Експертна комісія визначає переможця Конкурсу.
Всі учасники фінального етапу отримують заохочувальні подарунки, нагороджуються почесними Дипломами та мають можливість пройти оплачуване стажування (з подальшим працевлаштуванням) в корпорації «Сварог Вест Груп».

За рішенням експертної комісії може бути визначено декілька переможців, в такому випадку кожному переможцю надається грошова премія в повному обсязі.
Інформація про призерів та переможця публікується у друкованих ЗМІ та на галузевих Інтернет-ресурсах.


Експертна комісія
Для проведення аналізу, кваліфікаційного розгляду проектів, визначення переможців Конкурсу та з метою об’єктивності оцінювання створюється експертна комісія.
До складу комісії входять провідні фахівці, експерти агропромислової сфери та керівники профільних напрямків діяльності корпорації «Сварог Вест Груп».
Експертна комісія проводить регулярні засідання, на яких розглядаються проекти-учасники конкурсу, і приймає рішення про визначення учасників, допущених до участі в наступних етапах Конкурсу.
Експертна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини членів її складу.

Рішення щодо переможців Конкурсу приймається виключно колегіально експертною комісією та простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голова комісії має право вирішального голосу. Пояснення щодо відхилених заявок не надаються.
Експертна комісія залишає за собою право продовжити строки проведення Конкурсу або окремих його етапів.

 

Результати конкурсу «Твій агро start-up» у 2014 році


1 премія — по 100 тис. грнПроект «Оптимізація мінерального живлення пшениці та сої із збереженням високого рівня продуктивності шляхом значного підвищення рівномірності внесення добрив».

Керівник проекту – асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, кандидат технічних наук Наталія Пономаренко.

 

Проект «Комплекс заходів з підвищення ефективності мінерального живлення культур (пшениці, сої) та забезпечення сталого функціонування ґрунту».

Керівник проекту – Старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», кандидат сільськогосподарських наук Євгенія Гладкіх.

 

2 премія — по 50 тис. грн.


Проекти «Сварог-Зв'язок», «Сварог-Транспорт-Контроль».

Керівник проекту – студент 3 курсу Національного Авіаційного Університету Олег Кузьмінський.

 

Проект «Технологія системи оздоровлення рослинного матеріалу підщеп для перспективних сортів груші та формування елітного маточника в південно-західному регіоні України».

Керівник проекту – науковий співробітник лабораторії аналітичних досліджень карантинних організмів Українська науково-дослідна станція карантину ростин Інституту захисту рослин Юлія Бундук.

 


3 премія — по 20 тис. грн.


Проект «Молекулярна біотехнологія сортової ідентифікації та оцінки вмісту глобулінових білків зерна сої».

Керівник проекту – молодший науковий співробітник Селекційно-генетичного інституту Національного центру насінництва та сортовивчення Андрій Венгер.

 


Проект «Система автоматизації управління процесами рослинництва».

Керівник проекту – асистент кафедри «Інформаційні та комп’ютерні системи» Чернігівського національного технологічного університету Ірина Бальченко.

 


Премії-відзнаки за оригінальність бізнес-ідей у розмірі 5 тис. грн. отримало 5 учасників:


Проект «Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової».

Керівник проектукандидат сільськогосподарських наук Тетяна Дудчак.

 


Проект «Виробництво біоенергії на базі тваринницького сектору».

Керівник проекту Анатолій Яремчук.

 


Проект «Комплексна меристемна лабораторія з тепличною зоною».

Керівник проекту – молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Володимир Рущак.

 


Проекти «АгроВідео» та «АгроНавігація».

Керівник проектівдоктор технічних наук Михайло Васюхін.

 


Найактивніший учасник, автор 7 проектів, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки Національного університету біоресурсів та природокористування України, кандидат технічних наук Олександр Броварець.

 

Всього на конкурс було подано 73 проекти:

 • 16 проектів на тему «Оптимізація мінерального живлення пшениці та сої із збереженням високого рівня продуктивності»;
 • 1 проект на тему «Програма селекції сої»;
 • 12 проектів на тему «Технології вирощування нішевих культур»;
 • 3 проекти на тему «Навігаційні системи»;
 • 2 проекти на тему «Системи зв’язку без використання GSM»;
 • 2 проекти на тему «Системи Online контролю використання ПММ»;
 • 2 проекти на тему «Автоматизація управління автопідприємством з логістичним модулем»;
 • 3 проекти на тему «Автоматизація обліку руху паливно-мастильних матеріалів на транспортних засобах, сільськогосподарській техніці та обладнанні»;
 • 10 проектів на тему «Автоматизація контролю виконання технологічних процесів у рослинництві відповідно до технологічних вимог на рівні виконавця (оператора)»;
 • 9 проектів на тему «Біоенергетичні проекти на базі тваринницького сектору»;
 • 8 проектів на тему «Створення розсадника із вирощування безвірусного посадкового матеріалу (підщеп та саджанців) за технологією in-vitro»;
 • 5 проектів поза визначеною тематикою.


Географія отримання заявок: м. Дніпропетровськ, м. Житомир, м. Київ, Київська область (м. Біла Церква), м. Луганськ, м. Львів, м. Миколаїв, м. Одеса, м. Хмельницький, Хмельницька область (м. Шепетівка, м. Кам’янець-Подільський), Черкаська область (м. Умань), м.Чернівці, м. Чернігів, м. Харків, м. Херсон.

 

 

Bookmark and Share