Карта сайта

Довкілля

У рамках своєї діяльності, «Сварог Вест Груп» не тільки успішно налагодила виробничі процеси, а й запровадила низку систем, що дозволяють вирощувати культури з високою врожайністю, мінімізувавши негативний вплив на навколишнє середовище. Так, корпорація дотримується таких аспектів раціонального ведення сільського господарства:
— розробка власної сільгосптехніки, спрямованої на підвищення ефективності виробництва;
— пошук можливостей скорочення витрат шляхом участі в альтернативних/зелених енергетичних проектах: використання відходів рослинництва для виробництва електроенергії та тепла, вирощування сільськогосподарських культур з високим енергетичним потенціалом;
— використання технології збереження відходів тваринництва задля скорочення викидів газів і виробництва органічних добрив та альтернативної енергетики (разом з відходами рослинництва) на території діяльності компанії;
— система точного землеробства;
— виважені сівозміни;
— краплинне зрошення;
— налагоджене виробництво органічних добрив.


Окрім того, здійснюючи екологічно безпечне органічне та не-ГМО виробництво, корпорація «Сварог Вест Груп» популяризує розумне сільське господарство як основу стійкого екологічно безпечного розвитку агробізнесу. Одним із напрямків соціальної політики компанії є усунення стихійних сміттєзвалищ на території річок, лісів та населених пунктів, що знаходяться на теренах функціонування корпорації.

 

 

Впровадження та розвиток системи точного землеробства


У 2014 році на 50 тис. га було впроваджено систему точного землеробства, яка дозволяє визначати та вносити оптимальну кількість мінеральних добрив та інших поживних речовин. Розроблено детальну картографію та онлайн-контролю стану кожного поля. Як наслідок, досягається економія мінеральних добрив до 10-26% та палива, запобігається перенасичення ґрунтів хімічними речовинами та скорочуються викиди СО₂. Використання технології точного землеробства дозволяє здійснювати лабораторний аналіз ґрунту та позакореневу діагностику сільськогосподарських культур, диференційовано вносити пестициди у критичних точках поля, оптимально і своєчасно підживлювати ґрунт, прогнозувати і запобігати захворюванням рослин.

 

 

Сівозміна

 

У процесі роботи агрономічна служба корпорації дотримується виваженої системи сівозміни, що сприяє максимальному збереженню ґрунтів, відновлює їх структуру і запобігає виснаженню. Це дозволяє уникнути їх засміченості бур’янистими рослинами та шкідниками, а також забезпеченості родючого шару всіма необхідними елементами живлення. Згідно з вимогами до сівозмін, агрономи корпорації визначають оптимальну структуру посівів для досягнення максимального рівня врожайності.

 

 

Краплинне зрошення

 

На 355 га садів (79% від загальної площі) встановлена система краплинного зрошування. Завдяки її застосуванню забезпечується безперебійна, оптимальна подача води з необхідними добривами і засобами захисту рослин до культур. Це дозволяє реагувати на потреби невеликих ділянок і забезпечувати мінімальний вміст хімічних речовин у продукції.

 

 

Виробництво органічних добрив

 

Розвинена тваринницька галузь у корпорації «Сварог Вест Груп» дозволяє застосовувати замкнений цикл «рослинництво-тваринництво», в процесі якого відходи ВРХ шляхом розподілу і переробки перетворюються на біогумус — екологічно чисту речовину для підживлення рослин. Таким чином забезпечується повна безвідходність виробництва, що позитивно позначається на екологічній ситуації земельних угідь корпорації.

 

Bookmark and Share